กลับไปหน้าหลัก

Link สารบัญ

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Movie review

 1. .Fire wall-หักดิบระห่ำ แผนโจรกรรมพันล้าน
 2. .Surrogates-คนอึด ฝ่านรกโคลนนิง
 3. .Avatar อวตาร
Book review
 1. ."โลกวิกฤต" รายงานล่าสุดด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบัน WORLDWATCH
 2. .ปรากฏการณ์เอลนิโญ
 3. .ภัยพิบัติ รู้จริง รู้รอบ ปลอดภัย
 4. .เชื้อเพลิงทางเลือก
 5. .เอาตัวรอดอย่างไร ? เมื่อมีภัยพิบัติ
 6. .รู้ทันภัยภิบัติ
 7. .ไฟป่าคือ อะไร?
 8. .ระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 9. .โลกถล่ม
 10. .เมื่อปลาจะกินดาว 7 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องในรอบปี 2550
ของแถม คลิ้ป!! ข้อคิดเตือนใจ รักษ์โลก

สมาชิกในกลุ่ม


1.น.ส.สุพัตรา         รินทระ              5223400213
2.น.ส.จิรภาภรณ์      มังสุไร              5223450049
3.น.ส.บุษบา           สารักษ์              5223410540
4.น.ส.นรินธร          ภควันต์             5223450128
5.นายชีวะ               ไตรภูมิ             5223410894
6.นายปณัฐกรณ์      บุตรงาม           5223450160
7.นายมนูญ             แสวงวงค์         5223411462
8.นายสรรพสิทธิ์      บุญไพโรจน์       5223401616
9.นายเทียนชัย        จำปาเงิน           5223401166
10.นายโยธิน          รูปโฉม              5223411475

1 ความคิดเห็น:

BOW กล่าวว่า...

เรื่องนี้ใกล้ตัวสุดๆแล้วธรรมชาติกำลังมาท้วงคืน
น่ากลัวมาก